Uprawnienia kwalifikacyjne – Akademia Doskonalenia Zawodowego
Szkolenie dla monterów klimatyzacji
2 grudnia, 2020

Uprawnienia kwalifikacyjne

Szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych a w tym:

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych.

Czas trwania kursu:

5 godzin


Certyfikat

Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu dwóch tygodni od daty egzaminu.

Grupa 1 (eksploatacja + dozór)

Rodzaj i zakres uprawnień


 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Grupa 2 (eksploatacja + dozór)

Rodzaj i zakres uprawnień


 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Grupa 3 (eksploatacja + dozór)

Rodzaj i zakres uprawnień


 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 8. turbiny gazowe;
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Inne szkolenia


Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3.

Kurs jest przeznaczony dla osób nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego, oraz posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

Na szkoleniu dowiesz się wszystkie, co jest niezbędne do przeprowadzenia poprawnego montażu klimatyzacji oraz jej serwisowania. Bez zbędnych teorii, tylko praktyczna wiedza.