Lutowanie twarde metodą 912 – Akademia Doskonalenia Zawodowego
Szkolenie dla monterów klimatyzacji
2 grudnia, 2020
Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych
2 grudnia, 2020

Lutowanie twarde metodą 912

Kurs jest przeznaczony dla osób nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego, oraz posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

Czas trwania kursu:

kurs 1-dniowy przeznaczony dla osób, którzy nie posiadają żadnej wiedzy w zakresie lutowania, bądź chcą odświeżyć lub uzupełnić wiedzę


Certyfikat

Uczestnik szkolenia po zakończonym kursie uzyska uprawnienia do lutowania ręcznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych. Ponadto nabędzie on teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wykonywania połączeń lutowanych na twardo i na miękko miedzi i miedzi z aluminium.

Program szkolenia


  Część teoretyczna


 1. wiadomości ogólne
 2. elementy instalacji miedzianych
 3. własności użytkowe rur i łączników
 4. obróbka rur
 5. Łączenie rur
 6. instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
 7. instalacje centralnego ogrzewania z rur i kształtek miedzianych
 8. instalacje gazowe z miedzi
 9. instalacje do gazów medycznych i technicznych
 10. Rurociągi zewnętrzne z rur miedzianych
 11. BHP przy wykonywaniu instalacji, lutowaniu twardym i miękkim

 12. Zajęcia praktyczne


 13. lutowanie twarde i miękkie – wykonywanie instalacji na modelu, wykonywanie prób ciśnieniowych

Inne szkolenia


Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3.

Na szkoleniu dowiesz się wszystkie, co jest niezbędne do przeprowadzenia poprawnego montażu klimatyzacji oraz jej serwisowania. Bez zbędnych teorii, tylko praktyczna wiedza.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych.