Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych – Akademia Doskonalenia Zawodowego
Lutowanie twarde metodą 912
2 grudnia, 2020
Szkolenie z zakresu F-gazów
2 grudnia, 2020

Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych

Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Czas trwania kursu:

kurs 2-dniowy


Certyfikat

Po szkoleniu oraz zdanym egzaminie każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z pieczątką UDT.

Program szkolenia


 1. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania oraz naprawy
 2. ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów skroplonych
 3. konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 4. konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 5. znakowanie zbiorników przenośnych, kodu barwne i etykiety ostrzegawcze
 6. napełnianie zbiorników - czynności robocze oraz kontrolne
 7. ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

Zakres szkolenia:

 • znajomość budowy zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350cm3
 • znajomość działania urządzeń zabezpieczających
 • praktyczne umiejętności obsługi
 • ustawa o dozorze technicznym oraz inne aspekty prawne
 • przepisy BHP i P.Poż
 • PRAKTYKA

Inne szkolenia


Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Kurs jest przeznaczony dla osób nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego, oraz posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

Na szkoleniu dowiesz się wszystkie, co jest niezbędne do przeprowadzenia poprawnego montażu klimatyzacji oraz jej serwisowania. Bez zbędnych teorii, tylko praktyczna wiedza.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych.