Szkolenie z zakresu F-gazów – Akademia Doskonalenia Zawodowego
Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych
2 grudnia, 2020

Szkolenie z zakresu
F-gazów

Szkolenie ma za zadanie zwrócić uwagę kursantów na zmiany i obowiązki jakie stawia przed nimi ustawodawca oraz przygotować do egzaminu na Certyfikat Personalny wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs zakończony jest egzaminem podzielonym na część teoretyczną oraz praktyczną.

Czas trwania kursu:

kurs 1-dniowy

oraz 2-dniowy


Certyfikat

Po szkoleniu oraz zdanym egzaminie każdy z uczestników znajduje w rejestrze UDT. Rejestr certyfikatów dla personelu znajduje sią na stronie: http://www.udt.gov.pl

Program szkolenia


 1. Podstawy termodynamiki
 2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych bądź naprawy (w trakcie funkcjonowania)
 4. Kontrole szczelności
 5. Przyjazne środowisku postępowanie z czynnikiem chłodniczym podczas instalacji,, konserwacji, serwisowania bądź odzysku czynnika
 6. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 7. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 8. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą
 9. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 10. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
 11. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402
 12. PRAKTYKA

Czynności, przy wykonywaniu których wymagane jest posiadanie certyfikatu, są następujące:

W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2;
 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja.

Podstawa prawna:

Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwisowania, odzysku, likwidacji oraz kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015 r., a w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 r.

Inne szkolenia


Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3.

Kurs jest przeznaczony dla osób nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego, oraz posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

Na szkoleniu dowiesz się wszystkie, co jest niezbędne do przeprowadzenia poprawnego montażu klimatyzacji oraz jej serwisowania. Bez zbędnych teorii, tylko praktyczna wiedza.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych.