Szkolenie dla monterów klimatyzacji – Akademia Doskonalenia Zawodowego
Uprawnienia kwalifikacyjne
2 grudnia, 2020
Lutowanie twarde metodą 912
2 grudnia, 2020

Szkolenie dla monterów klimatyzacji

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań w zakresie montażu i serwisowania instalacji.

Czas trwania kursu:

kurs 1-dniowy przeznaczony dla osób, którzy chcą nabyć wiedzę praktyczną od podstaw


Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia z zakresu montażu klimatyzacji przyznawany przez ośrodek, certyfikowany w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Program szkolenia


    Część teoretyczna


  1. zasady działania urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych
  2. zasady doboru urządzeń
  3. podstawy działania klimatyzacji
  4. stosowanie niezbędnych narzędzi i materiałów oraz sposób ich użycia do montażu

  5. Zajęcia praktyczne


  6. wykonanie połączenia kielichowego, kielichy na rurkach różnej grubości
  7. nauka używania pompy próżniowej, dynamometrów podczas montażu
  8. praktyczny montaż klimatyzacji typu split

Inne szkolenia


Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3.

Kurs jest przeznaczony dla osób nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego, oraz posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych.